Bio-banding

Bio-banding pozwala dopasować odpowiedni plan treningowy, chronić zawodników przed kontuzjami, a także zapobiegać odpływowi talentów z danej dziedziny sportu

 

Indywidualny rozwój sportowy
Indywidualna dojrzałość biologiczna
Odpowiedni trening
Potencjał rozwoju fizycznego

Motoryka

Koordynacja

Technika

Znaczenie bio-bandingu w sporcie

Dlaczego bio-banding ma tak duże znaczenie dla sportowców? Otóż nie wszystkie dzieci rozwijają się w tym samym tempie. Jako rodzice i jako trenerzy nie powinniśmy zabierać możliwości osiągnięcia sukcesu, tylko dlatego że na dany moment dziecko jest mniejsze i z pozoru słabsze od rówieśników.

Świadomość wieku biologicznego, prawidłowa ocena „punktów wzrostu”, jak również aktualnego etapu rozwoju, pomagają prawidłowo ocenić potencjał sportowy danego dziecka oraz określić, co może ono osiągnąć w profesjonalnym sporcie.

Nasze badania pomagają także zminimalizować utratę talentów w określonej dziedzinie, dlatego w całym procesie, podczas naszych badań bardzo duży nacisk kładziemy na analizę potencjału sportowego. Jesteśmy przekonani, że odpowiednio dobrany trening w połączeniu ze świadomością trenera, rodzica i zawodnika pozwoli zrozumieć trudne etapy rozwoju i dojrzewania sportowca, zminimalizuje ewentualne kontuzje, a także pozwoli osiągnąć realne sukcesy w przyszłości.

Daniel

lat 14

Marcin

lat 14

Person

Bio-banding polega na ocenie zawodnika pod
względem jego rozwoju biologicznego.

biobanding
trainer

Bio-banding – korzyści dla trenerów

Znajomość rozwoju biologicznego sportowca, czyli stopnia dojrzałości
biologicznej określanej na podstawie danych związanych z rozwojem fizycznym, powinna stanowić informację niezbędną dla każdego trenera. Rozróżnianie wczesno i późno dojrzewających zawodników oraz świadomość na rozwój jakich cech motorycznych należy położyć największy nacisk, są doskonałą podstawą do tworzenia programów treningowych dopasowanych do danego zawodnika.

Jednak to nie wszystko! Określenie rozwoju biologicznego zawodników i dostosowanie do niego jednostek treningowych pozwala na maksymalizację ich osiągnięć. Realizując takie podejście możemy również wyznaczyć szczytową prędkość wzrostu, czyli PHV. PHV to naturalny proces, w którym zawodnik rośnie najszybciej w okresie dojrzewania, mający m.in. bezpośredni wpływ na ryzyko wystąpienia potencjalnych kontuzji.

Obliczenie PHV zawodnika daje trenerowi możliwość przygotowania motorycznego poprzez dostosowanie treningów do potrzeb wynikających z jego rozwoju biologicznego. Takie podejście stanowi podstawę analizy potencjału sportowego i gwarantuje o wiele większą skuteczność ćwiczeń w porównaniu do synchronizacji jednostek treningowych do wieku chronologicznego.

Wyznaczenie szczytowej prędkości wzrostu ma ogromne znaczenie, gdyż występujące w tym okresie zaburzenie koordynacji ruchowej może spowodować odchylenie od dotychczasowego poziomu umiejętności piłkarskich. Taka sytuacja może zniechęcić każdego, również bardzo utalentowanego zawodnika, a nawet doprowadzić do jego rezygnacji z kontynuacji treningów.

family

Bio-banding – korzyści dla rodziców

Każdy rodzic doskonale wie, jak sport ważny jest dla prawidłowego rozwoju dzieci, i to nie tylko fizycznego, lecz również emocjonalnego i społecznego, ponieważ uczy on współdziałania w grupie, dyscypliny i odpowiedzialności. Aby jak najdłużej sprawiał im radość, a także stwarzał szansę rozwoju, istotne jest systematyczne przeprowadzanie badań i analiz w zakresie motorycznym. Umożliwia to nie tylko osiąganie maksymalnych efektów, lecz przede wszystkim unikanie potencjalnych kontuzji, a także czerpanie przez dziecko radości z uprawiania sportu.

Rodzicom młodszych i starszych sportowców zależy przede wszystkim na ich odpowiednim rozwoju motorycznym. Wykorzystując narzędzie, jakim jest bio-banding, uzyskać można informacje o tym, na jakim etapie rozwoju fizycznego znajduje się dziecko, jaki potencjał w danej dziedzinie sportu posiada, a także dowiedzieć się, jakie są możliwości jego dalszego rozwoju. Umożliwia to także odpowiednie pokierowanie młodymi zawodnikami oraz lepszą współpracę z trenerami.

Jednak odpowiednie pokierowanie karierą sportową dziecka to nie wszystko, co zyskuje się, gdy zdecydujemy się na bio-banding. Rozwiązanie to pokazuje zarówno najsilniejsze, jak i potencjalnie najsłabsze punkty w rozwoju fizycznym, dopasowanie treningu w celu ich wzmocnienia, a także zminimalizowanie ryzyka kontuzji, na który żaden rodzic nie chce narażać swojej pociechy.

dna

Rozwój motoryczny trenującego

Bio-banding to szansa na prawidłowy rozwój motoryczny, dostosowany do indywidualnych możliwości.

maxium

Unikanie potencjalnych kontuzji

Analiza rozwoju fizycznego i motorycznego dziecka umożliwia minimalizację ryzyka kontuzji.

excerisioe

Maksymalne osiągnięcia podopiecznego

Informacje o stopniu dojrzałości biologicznej pozwalają na zwiększenie szans na sukces w sporcie.

result

Większa skuteczność ćwiczeń

Dzięki bio-bandingowi możliwe jest dopasowanie planu treningowego do etapu rozwoju dziecka.

Doskonała szansa na przyszłość sportową Twojego dziecka!

Idealne rozwiązanie dla szkółek sportowych

„Nasza pewność siebie pochodzi z naszego przygotowania”

– Ronaldinho