Leave a comment
Co wpływa na rozwój fizyczny dziecka i w jaki sposób go wspierać

Rozwój fizyczny dziecka jest złożonym procesem, który w zależności od różnych okoliczności i czynników może mieć inną długość trwania oraz tempo. Z tego powodu dzieci będące w tym samym wieku mogą się różnić pomiędzy sobą w istotny sposób. Ze względów zdrowotnych oraz biorąc pod uwagę komfort życia pociechy, warto podjąć wysiłek i zatroszczyć się o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka. Na czym on jednak polega i jakie czynniki mają na niego wpływ?

Rozwój fizyczny dziecka – w jaki sposób przebiega?

Rozwój fizyczny jest procesem różnorodnych przemian, które zachodzą zarówno w ciele, jak i umyśle dziecka na przestrzeni lat. Opiera się na ona trzech różnych aspektach jakościowych. Pierwszym z nich jest wzrastanie, czyli zwiększanie wymiarów ciała oraz tworzenie nowych komórek, drugim różnicowanie, czyli przekształcanie oraz doskonalenie struktury narządów i układów organizmu, a ostatnim dojrzewanie, które polega na usprawnianiu funkcjonalności wspomnianych narządów i układów i ich integrowanie w holistycznie działający organizm. W efekcie zachodzących przemian dziecko staje się dojrzałym dorosłym i zyskuje samodzielność.

Cały proces rozwoju fizycznego dziecka, który polega na przemianach biologicznych, biochemicznych i biofizycznych, zmierza ku dojrzałości organizmu. Przebiega on w sposób nierównomierny i skokowy, a także indywidualny. Oznacza to, że każde dziecko rozwija się w swoim własnym tempie, a rówieśnicy nie zawsze pozostają na tym samym poziomie, co jednak wcale nie musi oznaczać nieprawidłowości.

Co wpływa na rozwój fizyczny dziecka?

W zależności od wieku dziecka jego rozwój fizyczny postępuje w nieco innym tempie. Największe zmiany zaobserwować można w pierwszych latach życia, po czym proces ten nieco zwalnia. Na jego tempo oraz przebieg wpływ ma wiele czynników. Są to przede wszystkim:

 • Predyspozycje genetyczne – dziecko dziedziczy wiele cech oraz predyspozycji po swoich przodkach, w tym również w zakresie tempa rozwoju.
 • Warunki środowiskowe – zalicza się do nich warunki życia rodziny, zaspokajanie potrzeb dziecka, prawidłowa pielęgnacja i opieka, sposób odżywiania, regularna aktywność fizyczna, spędzanie wolnego czasu, wzajemna relacja z rodzicami.
 • Przebyte choroby – fizyczny rozwój dziecka uzależniony jest także od chorób, z którymi musi się ono zmierzyć.

Na część wskazanych czynników mamy realny wpływ, w tym przede wszystkim na sposób odżywiania pociechy, jej aktywność fizyczną, a także spędzanie wolnego czasu.

Sposób odżywiania a rozwój fizyczny dziecka

Dla prawidłowego rozwoju dziecka ogromne znaczenie ma sposób odżywiania. Bardzo ważne jest, aby najmłodsi nie byli narażeni na wszelkie niedobory, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, ponieważ może to prowadzić do ryzyka różnych zaburzeń w rozwoju fizycznym. Nieodpowiednia dieta może wpływać niekorzystnie na układ kostny, układ mięśniowy, a także układ nerwowy. Warto zadbać o to, aby była ona urozmaicona i bogata w składniki odżywcze, w tym przede wszystkim żelazo, wapń, białko i witaminy. Należy również unikać żywności wysoko przetworzonej, takiej jak chipsy, fast foody czy słodzone napoje gazowane.

Aktywność ruchowa a rozwój fizyczny dziecka

Troszcząc się o prawidłowy rozwój fizyczny dziecka, warto przede wszystkim zadbać o regularne uprawianie różnego rodzaju sportu i wykonywanie ćwiczeń, które korzystnie wpływają na cały organizm dziecka. Sport wpływa na:

 • rozwój mięśni – wysiłek fizyczny zwiększa przekrój i objętość włókien mięśniowych oraz rozwija ich siłę;
 • rozwój układu kostnego – regularna aktywność fizyczna przyczynia się do prawidłowego rozwoju kości u dzieci. Różnego typu ćwiczenia, w tym bieganie, skakanie, przysiady, pływanie, jazda na rowerze czy kopanie bądź rzucanie piłki wzmacniają kości, dzięki czemu są one bardziej wytrzymałe w późniejszym życiu;
 • zmysł równowagi i koordynację ruchową – dzięki ćwiczeniom fizycznym dziecko uczy się własnego ciała i jego możliwości;
 • poprawę wydolności oddechowej i krążeniowej – dzięki prawidłowemu dotlenieniu w czasie aktywności fizycznej usprawniona jest praca układu oddechowego oraz sercowo-naczyniowego. Zwiększona jest także pojemność płuc i wydolność oddechowa, a tlen dostarczany jest do tkanek w wydajniejszy sposób. Wpływa to zarówno na poprawę kondycji dziecka, jak i lepszą zdolność do wykonywania codziennych czynności, a także na poprawę koncentracji oraz lepszy sen;
 • kontrolę masy ciała – regularne ćwiczenia pozwalają ograniczyć masę ciała, co z kolei zapobiega wielu chorobom takim jak otyłość, cukrzyca czy nadciśnienie;
 • wspomaganie układu odpornościowego – dzieci aktywne fizyczne zdecydowanie rzadziej zapadają na choroby zakaźne, ponieważ wysiłek fizyczny stymuluje pracę układu odpornościowego. W efekcie przyczynia się to do poprawy zdolności organizmu w zakresie radzenia sobie z różnymi patogenami odpowiedzialnymi za choroby.

Co więcej regularne zadbanie o dawkę wysiłku fizycznego w przypadku dziecka pozwala także na ukształtowanie prawidłowej sylwetki dziecka, w związku z czym w wieku dorosłym nie będzie musiało się borykać z wieloma problemami. Przejmie również zdrowe nawyki, które zostały w nim zaszczepione od najmłodszych lat. To również sposób na zatroszczenie się o zdrowie psychiczne pociechy, ponieważ sport zdecydowanie poprawia samopoczucie i pozwala pozbyć się napięcia nerwowego oraz stresu.

Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca aktywność fizyczną dzieci na poziomie:

 • dzieci poniżej 1. roku – kilka razy dziennie na różne sposoby;
 • dzieci w wieku 1-2 lat – minimum 180 minut dziennie aktywność fizyczna o różnej intensywności;
 • dzieci w wieku 3-4 lat – również przynajmniej 180 minut dziennie, z czego co najmniej 60 minut powinna być to aktywność o umiarkowanej lub dużej intensywności;
 • dzieci i młodzież w wieku 5-17 lat – przynajmniej 60 minut dziennie na aktywność o umiarkowanej lub dużej intensywności.

Dlaczego warto obserwować rozwój fizyczny dziecka?

Choć każde dziecko rozwija się w indywidualny sposób, warto bacznie przyglądać się temu, w jaki sposób oraz w jakim tempie postępuje ten proces w przypadku naszej pociechy. Wszelkie nieprawidłowości wykryte na wczesnym etapie pozwalają na ich sprawne wyrównanie poprzez odpowiednie działania np. rehabilitację. Co więcej, w przypadku dzieci w wieku szkolnym regularnie uprawiających sport możliwe jest także indywidualne dopasowanie planu treningowego do jego potrzeb i możliwości oraz podjęcie działań, które pozwolą na uniknięcie potencjalnego przeciążenia układu mięśniowego, a w konsekwencji również kontuzji.

Istotnymi aspektami, na które warto zwrócić uwagę, jest budowa ciała dziecka, w tym pomiar jego wagi oraz wzrostu, a także poziom rozwoju fizycznego dziecka i jest sprawności fizycznej, które zbadać można za pomocą odpowiednio realizowanych testów Analizy Potencjału Sportowego.

Leave a comment
Czym jest i co składa się na sprawność fizyczną

Sprawność fizyczna zależna jest od różnych czynników, w tym wieku, genów, płci, budowy ciała, trybu życia oraz podejmowanych treningów. Czym jednak jest, zgodnie z definicją, sprawność fizyczna i co się na nią składa?

Sprawność fizyczna – czym jest?

Sprawność fizyczną można zdefiniować na wiele sposobów. Najprościej została ona opisana w 2003 roku jako umiejętność realizowania własnego potencjału ruchowego. Z kolei definicja WHO z 1968 roku uznaje sprawność fizyczną za zdolność do efektywnego wykonywania pracy mięśniowej. Wspólnymi cechami różnych definicji uznaje jednak, że sprawność fizyczna to określony poziom rozwoju ruchowego, wykształcenie cech motorycznych bądź ujętych kompleksowo struktur ruchu. Jest ona również uznawana za właściwość bardzo indywidualną, która zależna jest od wielu różnych czynników, a także jest zmienną w ciągu życia człowieka.

Od czego zależy sprawność ruchowa?

Sprawność fizyczna zależy od różnych czynników, w tym od:

 • genów,
 • wieku,
 • płci,
 • budowy ciała,
 • wydolności,
 • poziomu rozwoju zdolności motorycznych, umiejętności ruchowych i uzdolnień,
 • trybu życia,
 • aktywności fizycznej oraz treningu.

Na sprawność fizyczną mamy wpływ jedynie w określonym stopniu, ponieważ jej poziom często wynika z kwestii wrodzonych lub innych aspektów, za które nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni. Wymienić można wśród nich chociażby wiek, płeć, budowę ciała, wydolność, a także geny, a także w części przypadków stan zdrowia, o których samodzielnie nie decydujemy. Na inne czynniki, takie jak styl życia czy podejmowanie aktywności fizycznej wpływ jednak mamy, dlatego warto o nie dbać już od najmłodszych lat, kształtując dobre nawyki, które są często kontynuowane w późniejszych latach. Należy jednak podejmować wysiłki na rzecz znalezienia takiej formy ruchu, która pociechom będzie sprawiała przyjemność, a także będzie odpowiednia do jego predyspozycji. Wszelkie próby zmuszania do ćwiczeń, które nie odpowiadają dziecku, mogą bowiem przynieść więcej szkody niż pożytku, przyczyniając się do pojawienia się niechęci do uprawiania sportu.

Co składa się na sprawność fizyczną?

Za sprawność ruchową uznaje się umiejętność władania własnym ciałem, czyli możliwość wykonywania różnorodnych czynności ruchowych. Nie da się jednak określić ogólnego poziomu sprawności fizycznej, ponieważ jest ona uzależniona od wyrobienia cech motorycznych, do których zalicza się elementy składowe takie jak:

 • siła,
 • szybkość,
 • gibkość,
 • koordynacja i równowaga,
 • zręczność.

Każdy z wymienionych powyżej koordynacyjnych zdolności motorycznych może być różnie rozwinięta u danego człowieka, w zależności od wieku, stanu zdrowia, doświadczeń osobistych, nabytych umiejętności. Również w sporcie ciężko jest znaleźć dyscyplinę, która łączy wszystkie wymienione powyżej elementy, choć w wielu z nich wykonywane są ćwiczenia rozwijające wszechstronną sprawność fizyczną.

Jak kształtować sprawność fizyczną?

Sprawność fizyczna zależy od różnych czynników, lecz również jest bardzo ważna dla zachowania dobrego stanu zdrowia oraz samopoczucia. Z tego powodu warto o nią dbać już od najmłodszych lat, podejmując różnego rodzaju aktywności. Dla dorosłych zalecany jest co najmniej 45 minutowy trening przynajmniej trzy razy w tygodniu, najlepiej na świeżym powietrzu. Z kolei w dziecku warto zaszczepić nawyk uprawiania sportu poprzez uczestnictwo w treningach, w których kładziony jest nacisk na wszechstronny rozwój fizyczny np. poprzez zapisanie dziecka do szkółki piłkarskiej. Sport to bowiem skuteczny sposób na prawidłowy rozwój fizyczny dziecka.